C C C C A+ A A- X

Декларации по ЗПКОНПИ

РЕГИСТЪР

На декларациите по чл.35, ал.1, т.1 и 3 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество на Районен съд – Балчик

 

 

№ по ред

Входящ №/дата

Вид на

декларацията по

чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ

Име, презиме и фамилия

Длъжност

 

Забележка

1

1/01.06.2018г.

Чл.35, ал.1, т.1

Ивелина Димитрова Димитрова

Главен счетоводител

 

2

2/01.06.2018г.

Чл.35, ал.1, т.1

Русанка Петрова Стефанова

Деловодител-регистратура

 

3

3/05.06.2018г.

Чл.35, ал.1, т.1

Миглена Тодорова Йорданова

Съдебен секретар

 

4

4/05.06.2018г.

Чл.35, ал.1, т.1

Радостина Стоилова Христова

Съдебен секретар

 

5

5/06.06.2018г.

Чл.35, ал.1, т.1

Снежанка Желязкова Джамбазова

Съдебен секретар

 

6

6/06.06.2018г.

Чл.35, ал.1, т.1

Добринка Тодорова Жекова

Призовкар

 

7

7/06.06.2018г.

Чл.35, ал.1, т.1

Людмила Антонова Йорданова

Човешки ресурси

 

8

8/07.06.2018г.

Чл.35, ал.1, т.1

Елена Миланова Костадинова

Съдебен деловодител-СИС

 

9

9/07.06.2018г.

Чл.35, ал.1, т.1

Юлиян Радичков Костадинов

Системен администратор

 

10

10/07.06.2018г.

Чл.35, ал.1, т.1

Димитричка Пейчева Ралева

Съдебен деловодител

 

11

11/07.06.2018г.

Чл.35, ал.1, т.1

Даниела Костова Маринова

Съдебен деловодител, той и касиер

 

12

12/07.06.2018г.

Чл.35, ал.1, т.1

Нели Стоянова Гавраилова

Съдебен деловодител

 

13

13/07.06.2018г

Чл.35, ал.1, т.1

Мая Минчева Енева

Съдебен секретар

 

14

14/07.06.2018г

Чл.35, ал.1, т.1

Марияна Тодорова Монева

Домакин, той и чистач

 

15

15/07.06.2018г

Чл.35, ал.1, т.1

Теодора Димитрова Мутафова

Съдебен архивар

 

16

16/08.06.2018г

Чл.35, ал.1, т.1

Снежанка Тодорова Славова

Съдебен деловодител

 

17

17/20.08.2018г.

Чл.35, ал.1, т.1

Добринка Иванова Ташева

Съдебен секретар

 

 

РЕГИСТЪР

На декларациите по чл.35, ал.1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество на Районен съд – Балчик

 

№ по ред

Входящ №/дата

Вид на

декларацията по

чл.35, ал.1, т.2  от ЗПКОНПИ

Име, презиме и фамилия

Длъжност

 

Забележка

1

2

3

4

5

6

1

1/01.06.2018г.

встъпителна

Ивелина Димитрова Димитрова

Главен счетоводител

 

2

2/01.06.2018г.

встъпителна

Русанка Петрова Стефанова

Деловодител - регистратура

 

3

3/05.06.2018г.

встъпителна

Миглена Тодорова Йорданова

Съдебен секретар

 

4

4/05.06.2018г.

встъпителна

Радостина Стоилова Христова

Съдебен секретар

 

5

5/06.06.2018г.

встъпителна

Снежанка Желязкова Джамбазова

Съдебен секретар

 

6

6/06.06.2018г.

встъпителна

Добринка Тодорова Жекова

Призовкар

 

7

7/06.06.2018г.

встъпителна

Людмила Антонова Йорданова

Човешки ресурси

 

8

8/07.06.2018г.

встъпителна

Елена Миланова Костадинова

Съдебен деловодител-СИС

 

9

9/07.06.2018г.

встъпителна

Юлиян Радичков Костадинов

Системен администратор

 

10

10/07.06.2018г.

встъпителна

Димитричка Пейчева Ралева

Съдебен деловодител

 

11

11/07.06.2018г.

встъпителна

Даниела Костова Маринова

Съдебен деловодител, той и касиер

 

12

12/07.06.2018г.

встъпителна

Нели Стоянова Гавраилова

Съдебен деловодител

 

13

13/07.06.2018г.

встъпителна

Мая Минчева Енева

Съдебен секретар

 

14

14/07.06.2018г.

встъпителна

Марияна Тодорова Монева

Домакин, той и чистач

 

15

15/07.06.2018г.

встъпителна

Теодора Димитрова Мутафова

Съдебен архивар

 

16

16/08.06.2018г.

встъпителна

Снежанка Тодорова Славова

Съдебен деловодител

 

17

17/20.08.2018г.

встъпителна

Добринка Иванова Ташева

Съдебен секретар

 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация