C C C C A+ A A- X

Съобщение

КАТАЛОГ С ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ


Важно!

Уведомление до всички заинтересовани - Районен съд - Балчик е включен в Системата за сигурно електронно връчванеДоклад по Модел 4, разработен в рамките на Дейност 1 "Разработване на модел
за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури” по проект

„Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и
прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“
с
приложенията към него е публикуван на сайта на ВСС .
Имате възможност до 10.06.2021 г. да изразите становище и да зададете писмено въпроси по него.

ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА РАБОТА НА СЪДИЛИЩА В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ - по протокол № 15/12.05.2020 г., изм. и доп. по протокол № 16/19.05.2020, изм. и доп. по протокол № 17/02.06.2020 г., изм. и доп. по  протокол № 39/10.11.2020 г.


Организация на работата в Районен съд - Балчик за периода на извънредната епидемиологична обстановка e регламентирана със    Заповед № РД-13-170/04.06.2021г.


График, в който службите  работят с граждани и адвокати:
преди обед: от 9,00 ч. до 12,00 ч.
следобед : от 14,00 ч. до 17,00 ч.
 

Районен съд – Балчик уведомява гражданите и адвокатите, че при посещение в съдебната палата:
1. задължително следва да носят предпазни средства (маски).
2. задължително да ползват дезинфектант за ръце.
3. при движение в сградата и изчакване пред нея да спазват дистанция от 2 (два) метра.

Гражданите и адвокатите, които посещават съда за получаване на административни услуги да се допускат до деловодствата по един на гише, като следващият бъде допускан след обслужване на предходния гражданин или адвокат.

След приключване на  дейността, същите следва незабавно да напуснат сградата.


Подаването на съдебните книжа (без тези по които се образуват дела) могат да се извършват с квалифициран електронен подпис, чрез ЕПЕП или на следния електронен адрес на деловодството на Районен съд – Балчик:
rsb_delovodstvo@abv.bg.
Подаването на документи, свързани с административната и финансово - счетоводната дейност на съда се изпращат на следния електронен адрес:
balchik_rs@abv.bg.
Заплащането на държавните такси, възнаграждения на вещи лица, свидетели става по банков път или на ПОС терминалните устройства в съда.
С оглед епидемиологична обстановка в страната е желателно подаването на документи до съда да се извършва по пощата или чрез лицензирани куриерски фирми на следния адрес:
 
П.к. 9600, гр. Балчик, обл. Добрич,  ул. „Стара планина“ № 2, Регистратура на Районен съд – Балчик.
 
По ваше желание, моля да посочвате телефон и/или електронна поща за обратна връзка с вас.

Електронни услуги

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация